Anne Mona Ridd

Omtaler

CV

Se

Hva er det jeg ser etter?

forsøker å stenge blikkene ute

noen ganger blir det bedre hvis jeg ser ned

lydene, luktene, tiden,

Papiret

lyst, skjørt,

gå i stykker

sterkere

lagene

lete

motstand, tvil, mørke, forenkling, håp

noe bra

mislykket

hvilken som helst farge

pensel

papir

blyant, kritt eller kull…

Å være natur

tankene

kraften

skjønnheten

og jeg kan se noe som er ekte

arbeidet

stille

stille

 

AMR 2017